bloomotion inc.

PORTFOLIO 2020 PORTFOLIO 2015

Reborn-Art Festival 2019 - final session in Tokyo - Opera『Yojigen No Kenji -Final-』

LIVE FILM

2019.10

CREDIT

Draft : Kenji Miyazawa
Script : Shinichi Nakazawa
Music : Takeshi Kobayashi
Performer : Shinnosuke Mitsushima Salyu KOM_I(Wednesday Campanella) Hiroko Yamaguchi
Voice: Hikari Ota(Bakusho Mondai) Kazutoshi Sakurai 
Ichiko Aoba Yuko Ando 〈Special Appearance〉 Haruomi Hosono


Production : bloomotion
Producer : Koji Hakamata
Director : Himuka Kuwahara
Production Manager :Etsuko Sato
Production Manager : Airi Tomi

© Reborn-Art Festival 2019