bloomotion inc.

PORTFOLIO 2020 PORTFOLIO 2015

Asu Ni Kakaru Hashi / Remioromen

RemioromenTOUR 2009 Kaze No Chroma II

Stage Visual Design

2009.01

SV003_02

SV003_03

SV003_04

SV003_05

SV003_06

SV003_07

SV003_08

SV003_09

SV003_10

CREDIT

Client : OORONG-SHA
Production : OORONG-SHA VDD

Director:Seiichiro Omori

© OORONG-SHA