bloomotion inc.

PORTFOLIO 2020 PORTFOLIO 2015

ap bank fes ’18 motion ID / WOWOW Show Bumper Ad.

TITLEBACK

2018.7

CREDIT

Client : ap bank / WOWOW Inc.

Production : bloomotion

Producer / Director:Koji Hakamata(bloomotion)
Assistant Director :Himuka Kuwahara(bloomotion)
Motion Designer:Minami Kitamura / Shuji Hirai / Ryoji Yamada / Masaki Okuda / Atsushi Shinagawa
Sound Designer:Hiyuu Nagaoka / Ren Adachi

Graphic Designer : Chie Morimoto, Ichio Otsuka, Kohei Asakura, Simon Taylor/TOMATO, Kouki Tange, sunui,
Alicia Bay Laurel, Kashiwa Sato, Michihiko Yanai

© 2018 ap bank All Right Reserved. / WOWOW Inc.